Demokratik Bölgeler Partisi’ne ait çok sayıda belediyeye KHK’ler eliyle kayyum atanırken, kayyumun atanmadığı birçok belediye ise faaliyetleri kaymakamlık onayına bırakıldı. Aynı uygulama daha önce Urfa’da DBP’li belediyeler için yürürlüğe konulmuştu.

Diyarbakır Valiliği tarafından ilçe kaymakamlıklarına gönderilen yazıda, DBP’li belediyelere ait yetkiler kaymakamlıklara devredildi. Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice ve Yenişehir kaymakamlıkları ve belediyelerine gönderilen yazıda, şu karar bildirildi:

“İlimizde yaşanan terör hadiseleri ile ilgili olarak; dağıtım listesinde zikredilen belediyelerin iş ve işlemleri ile personel alımlarında ve istihdamında, ihlal iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulmadığı şekilde ihbar ve şikâyetler yapılmaktadır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Mahalli idarelere ait yetkiler başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahalli idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanların; il merkezinde kendisinin, görevlendirmesi halinde il valisinin ve ilçelerde kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir’ hükmü aynı Kanunun geçici 1. Maddesinde ‘Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya kadar, bu kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler il valiliklerince yerine getirilir’ hükmü kapsamında, mahalli idare organlarınca, 4734 sayılı Kamu ihale kanununda belirtilen doğrudan temin usulündeki miktarı aşan her türlü mal, hizmet, yapım işleri ve buna ilişkin ihale iş ve işlemleri ile her türlü personel alımları 25.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Olağanüstü hal süresince ilçe Kaymakamı onayı sunulmasıyla yürürlük kanaması ve Valiliğimizin bilgilendirmesi tarafımdan uygun görülmüştür. Bundan böyle yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin gerçekleştirmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim”

Söz konusu belediyelerin 30 Kasım Çarşamba günü merkez Kayapınar Belediyesi’nde konuya ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

DİHABER