Çaldıran Ajans -
$ DOLAR → Alış: 3,67 / Satış: 3,69
€ EURO → Alış: 4,32 / Satış: 4,33

Van’da İnsan ve Özgürlük Hareketi Kuruluşunu İlan Etti

Van’da İnsan ve Özgürlük Hareketi Kuruluşunu İlan Etti
  • 08 Nisan 2017 - 19:54
  • 1.691 kez okundu

Van’da ‘İnsani, İslami ve demokratik değerler çerçevesinde başta Kürdistan ve Ortadoğu olmak üzere dünyaya söyleyecek sözümüz var’ şiarıyla kurulan İnsan ve Özgürlük Hareketi kuruluşunu ilan etti.

VAN – Merkezi Van’da olan ve Genel Sekreterliğini Mehmet Kamaç’ın yaptığı hareketin sözcüleri ise İstanbul’dan Ahmet Kaya, Diyarbakır’dan Dizdar Aytek, Şanlıurfa’dan Mehmet Pala, Ankara’dan Mehmet Şah Biten ve Van’dan Murat Bozdemir’dir.

Bir süredir teorik çalışmaları yapılan ve devam edecek bir sürecin başlangıcı olarak tasarlanan İnsan ve Özgürlük Hareketi Hak, Adalet, Özgürlük, Barış, Tevhit, Yardımlaşma ve Kardeşlik gibi temel değerleri referans kabul ediyor.

İnsanı merkeze alan ve özgürlüğünü olmazsa olmaz bir değer kabul eden, renk, ırk, dil ve cinsiyet ayrımına karşı olan, din ve mezhep tarafgirliğini, şiddeti ve illegaliteyi ret eden bir yaklaşımla kurulan hareketin mutabakat metni aşağıda verildiği gibidir:

“Kendilerinden ve toplumlarından başlayarak bütün bir yeryüzünde adaletin tecelli etmesinin gerekliliğine inanan özel ve tüzel kişiliklerin varlığı kaçınılmazdır. Bu ilkeye inananların sağlayacağı dayanışma ve birliktelikten doğacak güçle haksızlıkların giderilmesi ve her hak sahibinin hakkına kavuşması mümkün olabilecektir.

Bunun gereği olarak, Yaratıcı ve yaratılanlara karşı sorumluluklarımızı ifa etmenin gerekliliğine, adil ve yaşanabilir bir dünya için kolektif çalışmanın yaşadığımız topluma ve insanlığa hayır getireceğine inanan bireyler olarak aşağıdaki ilkeler çerçevesinde 08/04/2017 tarihinde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Hareketin Adı                         : İnsan ve Özgürlük Hareketi

Hareketin Genel Merkezi       : Van

Hareketin Amblemi                :Beyaz zemin üzerine güneş ve albatros.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, doğuştan sahip olduğu haklar ile insanı merkeze alır. Ona bahşedilmiş akletme yeteneği ve karar verme özgürlüğünü, insanlığın vardığı medeniyet seviyesiyle anlamlandırmak için yola çıkmış bir harekettir.

İnsana dair her konuyu kendi ilgi alanında görür. İnsan-Allah, insan-insan, insan-toplum, insan-tabiat arasındaki ilişkinin, daha yaşanılır bir dünya ve daha güvenli bir evren için, çatışma değil dayanışma esasına dayanması gerektiğine inanır.

 

İnsanlar hür olarak dünyaya gelirler.

Bu hürriyeti kısıtlamak, kişiliğini, kimliğini yok etmeye, baskı altına almaya kalkmak fıtrata aykırı davranmaktır.

 

Esas olan özgürlüktür.

İnsan ve Özgürlük Hareketi,  rengi, ırkı, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun her insanın eşit haklarla dünyaya geldiğine ve dünya hayatında da kendisine adaletle muamele edilmesi gerektiğine inanır. Toplumda bulunan etnik, kültürel, dini ve mezhebi farklılıkları tanır ve bunu bir zenginlik olarak kabul eder. Düşünce ve görüşlerin en özgür biçimde savunulmasını destekler. İnsan Haklarının korunup gözetilmesini önemle vurgular.

İnsan ve özgürlük Hareketi, mezheplerin ve cemaatlerin birer dinsel söylem ve dinin yorumu olduğuna ve asla dinin yerine ikame edilemeyeceğine inanır.

Farklı dinlere ve mezheplere bağlı olan insanların kendilerini ifade etme, inancını seçme, ibadetlerini yerine getirme, kendi dilleriyle dini hayatlarını yaşama ve geliştirme haklarının korunmasının gerekliliğine inanır. Bu hakların elde edilmesi için verilen mücadelelere destek olur.

Hiç kimse bir başkasını dini kanaatlerinden dolayı kınayamaz, küçük göremez ve toplumu da onlara karşı düşmanca tavırların içine çekemez. Herkes düşünce, kanaat ve inancına göre yaşama hürriyetine sahiptir.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, hak arama mücadelesinde illegalite, şiddet, terör, anarşi ve tedhiş dilini ve yöntemini reddeder. Şeffaflık ve hesap verilebilirliği ilke edinir. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için legal olan tüm yolları kullanır.

Birlikte yaşamayı örgütler.

Medine vesikasındaki birlikte yaşamın ilkelerinden yola çıkarak demokratik birliktelik imkânlarını sonuna kadar kullanmayı amaçlar.

İnsan ve Özgürlük hareketi, insani ve İslami değerler çerçevesinde insanlığın akıl, irade ve bilgi birikiminin ürünü olan katılımcı ve çoğulcu bir demokratik yönetim biçimini, küreselleşen dünyada barış içinde yaşamanın gereği olarak görür.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, refahın, adil bölüşümün, insani yaşam koşullarının herkese sağlanabilmesi için devletler, uluslararası kurumlar, partiler, hareketler, sendikalar, dernekler, cemaatler, küresel dayanışma örgütleri ve yardım kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde olur.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, yaşadığı toplumun inanç ve değerlerine karşı olmadığı sürece bölgesel, ulusal ve uluslararası sözleşmeleri kendisi için bağlayıcı sayar.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, insan emeğini yüce bir değer olarak görür. Çalışma koşulları, iş saatlerinin iyileştirilmesi, emekçilerin haklarının elde edilmesi için yürütülen girişimlerle dayanışmayı ve güç birliği oluşturmayı önemser. Emeğin sömürülmesine, çocuk işçiliğine, iş sağlığı ve güvenliğinin ihlaline, menfaat gruplarının yağma ve talan politikalarına karşı, emekten yana olmayı yükümlülük olarak kabul eder.

Dünya bize kalan bir miras değil geleceğe taşımamız gereken bir emanettir.

İnsanların doğa ve evrenle münasebetlerinde ihtiyaç-adalet ilkesine riayetlerinin kaçınılmazlığına inanır. Bu ilkenin korunmasına katkıda bulunur, bu yöndeki çabaları destekler.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, insanlığın tüm sorunlarını kendi sorunları olarak görmekle birlikte yaşadığı topraklar olan; kadim uygarlıkların beşiği Kürdistan ve Ortadoğu’nun sorunlarına birinci dereceden muhataptır ve bu sorunlara öncelik verir.

İlahi yaratılış gereği bütün halkların eşit haklara sahip olduğuna, her halkın kendi kaderini tayin etme hakkı olduğuna, her bir Müslüman kavmin kendi egemenlik hakkını kullanmasının ümmet fikriyle çelişmediğine inanır.

Kürt halkının da kendi kaderini tayin etme hakkının olduğuna inanır ve bu hakkın elde edilmesi için mücadeleyi bir yükümlülük olarak kabul eder.

İnsan ve Özgürlük Hareketi; her kavmin olduğu gibi Kürt milletinin kimliğini ve dilini de fıtri haklardan görür ve Allah’ın ayetlerinden sayar. Buna binaen; Kürtlerin kültürel haklarını ve anadilde eğitim hakkını savunmayı görev olarak kabul eder.

Gönüllü birliktelik esasına dayalı olmak kaydıyla birlikte yaşamayı mümkün kılacak olan anayasal ortaklık yaklaşımlarını destekler. Kürtlerin kendi tercihleriyle özerklik, federasyon, bağımsızlık hakkının olduğunu, Kürt halkının kendi geleceğini tayin hakkının sadece Kürtlerin kararına ve onayına bırakılması gerektiğini savunur.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, Kürt halkının dini, siyasi ve kültürel seviyesinin, eğitim düzeyi ve bilincinin yükselmesi, sosyal ve ekonomik durumlarının güçlenmesi, ittifak ve vahdet bilincinin gelişmesi yönünde her türlü çabayı gösterir.

Dini ve etnik eğitimde tek tipçi bir eğitim sistemi yerine, herkesin hakkına kavuştuğu  çeşitliliği esas alan bir eğitim sistemini savunur.

Kürdistan’daki Arap, Türk, Türkmen, Ermeni ve diğer halkların dillerini ve kültürel haklarını; Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Alevi, Sünni gibi din ve mezhep mensuplarının yaşam haklarını ve örgütlenme hürriyetlerini savunur.

İnsan ve Özgürlük Hareketi,  bir birey, bir eş ve bir anne olarak hakları kadar sorumlulukları da olan kadınların, yaşadıkları toplumun dini, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik çalışma alanlarında var olmalarını destekler.

Ortadoğu coğrafyasındaki sorunların temelinde tek tipçi ulus devletlerin baskıcı ve faşizan uygulamalarının ortaya çıkardığı diktatöryal yönetimlerin din ve mezhep kılıflı iktidar savaşları vardır.

İnsan ve Özgürlük Hareketi, tevhit, adalet, özgürlük, barış, kardeşlik ve yardımlaşma ekseninde mücadeleye inanır. Kendi tarihi, coğrafyası ve toplumuyla barışık olan, pozitif yönlü bir değişimin daha sağlıklı bir şekilde topluma yerleşmesi için çalışan bir harekettir

İnsan ve Özgürlük hareketi, bu mutabakat metnindeki ilkelere bağlı kalacağını topluma taahhüt eder.”

Çaldıran Ajans

Etiketler: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ